+355 694835881 info@insq.gov.al

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ datë 05/11/2021.

Nr ID Rezultati
1 J10611025W 61
2 J26022093N 61
3 G70505304L 55
4 J40527068Q 51