+355 694835881 info@insq.gov.al
Eezultatet e testimit fillestar për inspektorët e AKU, të kryer më datë 07.03.2024.
Nr.
Nr. Personal
Rezultati
1
J31113090H
66
2
I50420131W
46
3
H01223041F
54
4
H51216108J
61
5
I20328041L
72
6
I00319061B
49
7
J40602058K
75
8
K00915013F
70
9
J90627027L
54
10
J51018097S
61