+355 694835881 info@insq.gov.al

 

DOKUMENTET E HAPURA

Bazuar në nenin 7, të ligjit nr. 33/2022, “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”, çdo person gëzon të drejtën të ripërdorë dokumente ekzistuese të organit të sektorit publik për qëllime fitimi ose jo, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Organi i sektorit publik përcakton listën e dokumenteve ekzistuese që mund të ofrohen në formatin e të dhënave të hapura, të cilën e bën publike.

Për qëllime të ripërdorimit të dokumenteve, organi i sektorit publik nuk është i detyruar të krijojë, të përshtat dokumente ose të ofrojë ekstrakte në ato raste kur kjo kërkon përpjekje të konsiderueshme shtesë dhe jo proporcionale që shkojnë përtej funksionit të zakonshëm.

Inspektorat Qendror, në zbatim të nenit 10, të ligjit nr. 33/2022, nuk ofron tarifa kundrejt dokumenteve të hapura.

 Ligjin nr. 33/2022 “Per te dhenat hapura dhe riperdorimin e informacionit te sektorit publik”

Formatet Standarte Inspektimi-Inspektoratet Shtetërore

Formatet Standarte Inspektimi-Inspektoratet Vendore