+355 694835881 info@insq.gov.al

Inspektoratet Vendore

Inspektorati Qendror, nëpërmjet unifikimit të procesit inspektues, ka rritur në mënyrë të ndjeshme transparencën e procedurave të inspektimit dhe ka në fokus ngritjen e mëtejshme profesionale të inspektorëve shtetërorë/vendorë, me synim rritjen e mëtejshme të besueshmërisë së publikut ndaj procesit inspektues.