+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftim i rezultateve të testimit fillestar, datë 24.06.2024, të inspektorëve të AKU (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit)

Rezultatet e testimit fillestar, datë 24.06.2024, të inspektorëve të AKU (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit)

Nr.
Nr. Personal
Rezultati testim me gojë
Rezultati testim me shkrim
Rezultati
1
J55917057U
23
60
83
2
I50530099O
22
57
79
3
J85825028B
19
60
79
4
I70702125O
17
60
77
5
I50420131W
21
60
81
6
I60815093Q
25
57
82
7
J70315072E
23
63
86
8
K05416072Q
25
45
70
9
K.B
22
54
76
10
I70317094U
21
30
51
11
I95130038M
25
63
88
12
I75331125T
24
45
69
13
J30612037G
25
51
76
14
I70929088I
22
51
73
15
I90607045A
21
42
63
16
I20328041L
19
45
64
17
J80417069V
23
42
65

Njoftimi i rezultatit të testimit me shkrim dhe me gojë, të datës 28.05.2024, për inspektorët /Kryeinspektorët në periudhë prove pranë ISHSH

Njoftimi i rezultatit të testimit  me shkrim dhe me goje, të datës 28.05.2024, për inspektorët /Kryeinspektorët në periudhë prove pranë ISHSH.

Nr. ID Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me gojë Rezultati Total
1 I55804008Q 66 23 89
2 I90620066S 51 24 75
3 I10118047C 63 25 88
4 H95527115W 63 25 88
5 I10105117H 63 25 88