+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftim për fillimin e trajnimit periodik të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit

Në zbatim të  kreut II, pika 6 e udhëzimit nr. 1/2020 “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe  kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, gjeni më poshtë modulin dhe programin e trajnimit, si dhe listën emërore për trajnim të inspektorëve shtetëror të Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.

Moduli i trajnimit fillestar dhe periodik i Inspektoratit Qendror

Programi i Trajnimit dhe Testimit Fillestar i Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 22 Shkurt 2023

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 23 Shkurt 2023

Lista emërore për trajnimin e inspektorëve shtetëror të IKMT datë 24 Shkurt 2023

Lista e rezultateve te testimit fillestar AKU

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. Nr. Personal Rezultati
1 I05704182D 62
2 J55418088Q 52
3 J15408044R 57
4 G80815246R 36

 

 

Lista e rezultateve te testimit fillestar ISHSH

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. ID Rezultati
1 I51226049V 58
2 J553110575 76
3 J40420127R 62
4 J50713010P 66

Njoftim per spostimin e dates se testimit 06.12.2022

Duke marre shkak nga njoftimi në media, për bllokim të pjesshëm të akseve rrugore më datë 6 dhjetor 2022, në kuadër të masave të sigurisë që do të merren për samitin BE-Ballkani Perëndimor, ju bëjmë dije së testimi i grupeve të inspektorëve të caktuar në këtë datë do të spostohet, për rrjedhojë të paraqiten sipas listave dhe orareve të njoftuara më herët, por më datë 12.12.2022.

Njoftim për testimin periodik të inspektorëve shtetërorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit