+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 11/002/2022, ora  14:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              H20621134D            70

2              J76211057T              71

3.             H90524066L             61

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 23/07/2021, ora  13:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              I85714016L        59

2              J10611025W      47

3              J260220963N     49

4              J65517001S       55

5             G80815184M      63

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Më poshtë gjeni listën e inspektorëve në periudhë prove të Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë, të cilët e kaluan testimin fillestar me shkrim dhe gojë, si dhe kanë fituar të drejtën e pajises me kartën e inspektorit.

Nr. Nr. Personal Pikët
1 J30217057K 86
2 J70727072H 81
3 J40912003J 80
4 G30611032E 72
5 J30924021U 85
6 J35822032J 75
7 I40913053C 80
8 H51019047J 79
9 I80615091T 75
10 I50717224Q 78
11 J45701080N 83
12 J00406034M 82
13 H50330014D 79
14 T60706059M 76
15 J36222045B 85

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Më poshtë gjeni listën e inspektorëve në periudhë prove të Autotitetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët e kaluan testimin fillestar me shkrim dhe gojë, si dhe kanë fituar të drejtën e pajises me kartën e inspektorit.

Nr.           ID                        Rezultati

1              I90721115M        73

2              J304270380         54

3              H20127080T       67

4              J66201098K         72

5              I85819079O         71

6              G10517069O       64

7              G10211154S        64

8              I70720015V         66

9              J10506158W        61

10           I50717075B         70

11           H70621088E       61

12           I55424099P         67

13           I40907043L         62

14           J80723027Q         54

15           J15528017I          59

16           J75110076P         70

17           H40426030N       53

18           I70226008I          76

19           G30407124O       60