+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftimi i rezultatit të testimit me shkrim dhe me goje, të datës 20.02.2024, për inspektorët në periudhë prove të ISHSH.

Njoftimi i rezultatit të testimit me shkrim dhe me goje, të datës 20.02.2024, për inspektorët në periudhë prove të ISHSH.

Nr. ID                Rezultati testim me shkrim        Rezultati testim me gojë           Rezultati Total

J40401061L                     54                                              20                                     74

J25623085U                    60                                              19                                      79

J96115008L                      57                                              22                                      79

I66015096F                      60                                              19                                       79

J65820052Q                    63                                               21                                       84

H00215022D                    63                                              18                                        81

I91028095J                       54                                              18                                        72