+355 694835881 info@insq.gov.al

Më datë 02.12.2022, në orën 09:30, në ambientet e Inspektoratit Qendror do realizohet testimi fillestar me shkrim i inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për modulin e Inspektoratit Qendror dhe të AKU dhe me gojë në orën 11:30.

Nr. Emër Mbiemër Pozicioni
1 Alma Jaku Inspektor
2 Ingrid Baba Inspektor
3 Luljeta Ndreka Inspektor
4 Ilir Mehmeti Inspektor