+355 694835881 info@insq.gov.al
 Rezultatet e testimit periodik të inspektorëve të AKBPM, datë 30.06.2023.
 
Nr. Nr. Identifiki Rezultati
1 I80404001E 52
3 I35506059M 92
4 H20427076A 84
5 J05811037O 92
6 I70604064M 88
8 I91119093V 96
10 I00701079S 92
11 I95126075T 84
12 I895812019G 84
13 I71108035G 88
14 H20304056G 72
15 I90702057B 80