+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftimi i rezultatit të testimit periodik të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), datë 23 Qershor 2023.

Nr. Nr. Identifikimi Rezultati
1 H90811005U 64
2 I00507090H 76
3 I01226036I 64
4 I40621224J 68
5 G70505161R 56
6 G70613061I 64
7 G90415218B 52
8 G40327189A 76
9 G30113114H 92
10 H05215091I 52
11 H81001044N 76
12 I45826115I 72
13 I20518038Q 84