+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë gjeni listën e inspektorëve në periudhë prove të Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë, të cilët e kaluan testimin fillestar me shkrim dhe gojë, si dhe kanë fituar të drejtën e pajises me kartën e inspektorit.

Nr. Nr. Personal Pikët
1 J30217057K 86
2 J70727072H 81
3 J40912003J 80
4 G30611032E 72
5 J30924021U 85
6 J35822032J 75
7 I40913053C 80
8 H51019047J 79
9 I80615091T 75
10 I50717224Q 78
11 J45701080N 83
12 J00406034M 82
13 H50330014D 79
14 T60706059M 76
15 J36222045B 85