+355 694835881 info@insq.gov.al

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 23/07/2021, ora  13:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              I85714016L        59

2              J10611025W      47

3              J260220963N     49

4              J65517001S       55

5             G80815184M      63