+355 694835881 info@insq.gov.al

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 11/002/2022, ora  14:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              H20621134D            70

2              J76211057T              71

3.             H90524066L             61