+355 694835881 info@insq.gov.al

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 05/05/2021, ora  13:00.

1​ I01026015D 64
2  I50717075B 36
3 H40426030N 12
4  I95709003C 58​