+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit periodik të inspektorëve të IKMT, 03/07/2023

Nr. rendor Nr. Personal Rezultati
1 I00411093B 80 pikë
2 J30919012T 80 pikë
3 J85112069U 100 pikë
4 I80608083Q 60 pikë
5 G80130019Q 84 pikë
6 I86216049H 80 pikë
7 J20918052S 76 pikë
8 I80710030Q 72 pikë
9 I01021043G 60 pikë
10 J50606083E 24 pikë
11 I60122015H 60 pikë
12 J71121061P 52 pikë
13 J20318008H 28 pikë
14 G70614043P 60 pikë
15 J41109071F 64 pikë
16 J50710106B 60 pikë
17 I30103071R 80 pikë
18 I80730088I 80 pikë
19 K10611062E 68 pikë
20 J05719090O 72 pikë
21 J60510037T 60 pikë
22 I80912095W 52 pikë
23 I30416063I 62 pikë
24 I90301107B 64 pikë
25 J15710118H 84 pikë
26 I21031062S 64 pikë
27 I50731004O 64 pikë
28 J10606091O 72 pikë
29 I81021069H 64 pikë
30 H41204050F 76 pikë
31 J81026077B 72 pikë
32 J20707061C 72 pikë
33 J75612079S 60 pikë
34 G10308006M 60 pikë
35 I45115022P 68 pikë