+355 694835881 info@insq.gov.al
Njoftimi i rezultatit të testimeve të datës 24 Tetor 2023, për inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor (ISHSH)
Nr. ID Rezultati
1 I50911075A 86
2 I40712088G 87
3 J71016043M 76
4 J30110076B 80
5 I80403007H 78
6 J31120070F 79
7 H70120175F 76
8 I91208030R 87
9 H30215090Q 79
10 I50809094G 79
11 I45320075N 79
12 H60124083J 73
13 I85714101Q 84
14 J41019076A 74
15 J60603066A 76
16 J25820032V 82
17 J20705119E 82
18 J55111053D 82
19 H55225177W 85
20 J15829063C 84