+355 694835881 info@insq.gov.al

 Njoftimi i rezultatit të testimeve të datës 20, 21 dhe 22 Qershor 2023  per inspektoret e Inspektoratit Shteteror Shendetesor (ISHSH)

 

Nr.  ID  Rezultati  
1  I50115078U  92 
2  I50530099O  86 
3  G95324120N  80 
4  H96118062S  60 
5  I86218063G  84 
6  I86211007H  74 
7  I60617077P  92 
8  H10814006M  88 
9  I25703081F  80 
10  G30701044  52 
11  J05916122B  84 
12  H80716138A  80 
13  J25725044U  80 
14  H90119026P  72 
15  J05605013B  88 
16  G95620204I  72 
17  H20329075  80 
18  H90723127G  80 
19  I41124046G  56 
20  I86117031H  76 
21  I80817111I  76 
22  I55919066F  84 
23  J35316090N  88 
24  G70718052O  88 
25  J05417103I  96 
26  I85826067C  88 
27  H96003113L  100 
28  J15729100I  88 
29  J00519069D  96 
30  H25127170F  56 
31  J05408118K  84 
32  G96002013W  84 
33  G60418097D  64 
34  J05330075o  96 
35  I55303180T  92 
36  I8551824Q  80 
37  J45830044E  80 
38  J10503093M  92 
39  G81227020K  88 
40  I60731082J  84 
41  I65425100G  68 
42  I76219050C  76 
43  J55607021H  80 
44  J00119062T  80 
45  I81029014S  72 
46  I90304130E  80 
47  I71129075B  68 
48  I95619090T  76 
49  H35803069M  64 
50  I76217022K  76 
51  I15314230M  80 
52  I66115076R  60 
53  I56008013E  48 
54  H96016090K  64 
55  H46029118A  68 
56  H56029093E  64 
57  H20113087F  60 
58  H50127085Q  56 
59  J05530106I  88 
60  I10602040T  60 
61  I30901074K  44 
62  H30324026R  76 
63  H50510116A  60 
64  I95405004E  88 
65  I90127075O  64 
66  H96126056O  84 
67  I51127054N  60 
68  H2590517A  68 
69  I96221071N  88 
70  J35921037B  88 
71  H40315280C  80 
72  J06103059I  88 
73  H01121033B  88 
74  G61224037K  88 
75  G85805173F  60 
76  I95808004I  92 
77  H355720922C  68 
78  G86101164W  80 
79  G50330071W  88 
80  I81226006S  96 
81  G80913083C  92 
82  H15824036B  92 
83  G85115078I  84 
84  G30828136D  88 
85  I11209088E  96 
86  H60425181N  88 
87  J25931041G  84 
88  I55123076I  88 
89  I60629088V  96 
90  H16026050B  92 
91  I76208067K  100 
92  J36202059J  92 
93  J50905106F  88 
94  H86103067F  88 
95  G851100393  92 
96  I80731108J  100 
97  J35624046G  100 
98  I95130038M  100 
99  B15309097U  100 
100  G61017078F  96 
101  I55326083M  92 

 

Shënim: disa nr. Personal mungon shkronja fund apo ka ndonjë shkronjë tepër, e dhënë e vendosur gabim në listë prezencë nga pjesëmarrësit në testim.