+355 694835881 info@insq.gov.al
Njoftimi i rezultatit të testimeve të datës 03 Nëntor 2023, për inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor (ISHSH)
Nr. ID Rezultati
1 G30216044R 80
2 I76004086N 84
3 I5600813E 76
4 I30901074K 68