+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftimi i rezultatit të testimeve të datës 07 Nëntor 2023, për inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)

Numër Personal Rezultati
1 I60416018T 68
2 G70530130V 96
3 H00215226T 40
4 J10717029S 52