+355 694835881 info@insq.gov.al

Më datë 02.12.2022, në orën 09:30 në ambientet e Inspektoratit Qendror, do realizohet testimi fillestar i inspektorëve të Inspektortit Shtetëror Shëndetësor, për modulin e Inspektoratit Qendror dhe të ISHSH dhe në orën 12:00, testimi me gojë.

Nr. Emër Mbiemër Pozicioni
1 Anis Kokomani Inspektor
2 Armela Curri Inspektor
3 Albion Dedja Inspektor
4 Zef Ndreca Inspektor