+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve   të AKU  ( Autoriteti Kombetar i Ushqimit  ), realizuar më datë 14.06.2023

 

Nr. Nr. Personal Rezultati testim me gojë Rezultati testim me shkrim Rezultati
1 G109050390 24 51 75
2 J70726065T 25 63 88
3 I70209065K 21 54 75
4 G10114102K 20 54 74
5 J10324143N 25 66 91