+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. ID Rezultati
1 I51226049V 58
2 J553110575 76
3 J40420127R 62
4 J50713010P 66