+355 694835881 info@insq.gov.al

Z. Michel Rouzeau, Inspektor i Pergjithshem i Administrates se Frances

Z. Patrick Gerard, Drejtor i Shkolles Franceze te Administrates.(ENA)

Inspektorati Qendror

Përmirësimi i efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarive të inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

LAJMET E FUNDIT

Njoftim i rezultatiteve të testimit të datës 21.03.2023

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të AKU  (Autoriteti Kombetar i Ushqimit ), realizuar më datë 21.03.2023.   Nr Nr Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me goje Rezultati 1 I10405082E 57 25 82 2...

read more

Njoftim i rezultatiteve të testimit të datës 28.02.2023

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve në kohë prove, me shkrim dhe me gojë,  të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), realizuar më datë 28.02.2023. Nr. Numër Personal Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me gojë Rezultati 1 J71213054S 60 25 85...

read more

Rreth Nesh

Një nga detyrimet kryesore të shtetit është garantimi i zbatimit të rregullave të detyrueshme në veprimtarinë e përditshme të bizneseve dhe individëve…

Raporte Vjetore Inspektimi

Raporte Vjetore Inspektimi

Misioni dhe Funksionet

Bazuar ligjit Nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” është krijuar Inspektorati Qendror si institucion qendror…

Inspektoratet Shtetërore

Inspektoratet Shtetërore

Organigrama dhe Struktura

Organigrama dhe Struktura

Inspektoratet Vendore

Inspektoratet Vendore

Legjislacioni

Legjislacioni

Raporte Monitorimi të Buxhetit

Raporte Monitorimi të Buxheteve

Plotësoni formularin për të dërguar ankesë online!

Plotësimi i formularit të mëposhtëm bëhet në mënyrë elektronike dhe ju duhet të plotësoni ato të dhëna që ju nevojiten ta bëni të qartë ankesën tuaj.
Ne ju sigurojmë privatësinë e të gjithë informacionit që Ju na jepni dhe se ky informacion do të përdoret vetëm për zgjidhjen e ankesës tuaj.

KLIKONI KETU