+355 694835881 info@insq.gov.al

Z. Michel Rouzeau, Inspektor i Pergjithshem i Administrates se Frances

Z. Patrick Gerard, Drejtor i Shkolles Franceze te Administrates.(ENA)

Inspektorati Qendror

Përmirësimi i efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarive të inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

LAJMET E FUNDIT

Lista e rezultateve te testimit fillestar AKU

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror. Nr. Nr. Personal Rezultati 1 I05704182D 62 2 J55418088Q 52 3 J15408044R 57 4 G80815246R 36...

read more

Lista e rezultateve te testimit fillestar ISHSH

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror. Nr. ID Rezultati 1 I51226049V 58 2 J553110575 76 3 J40420127R 62 4 J50713010P...

read more

Rreth Nesh

Një nga detyrimet kryesore të shtetit është garantimi i zbatimit të rregullave të detyrueshme në veprimtarinë e përditshme të bizneseve dhe individëve…

Raporte Vjetore Inspektimi

Raporte Vjetore Inspektimi

Misioni dhe Funksionet

Bazuar ligjit Nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” është krijuar Inspektorati Qendror si institucion qendror…

Inspektoratet Shtetërore

Inspektoratet Shtetërore

Organigrama dhe Struktura

Organigrama dhe Struktura

Inspektoratet Vendore

Inspektoratet Vendore

Legjislacioni

Legjislacioni

Raporte Monitorimi të Buxhetit

Raporte Monitorimi të Buxheteve

Plotësoni formularin për të dërguar ankesë online!

Plotësimi i formularit të mëposhtëm bëhet në mënyrë elektronike dhe ju duhet të plotësoni ato të dhëna që ju nevojiten ta bëni të qartë ankesën tuaj.
Ne ju sigurojmë privatësinë e të gjithë informacionit që Ju na jepni dhe se ky informacion do të përdoret vetëm për zgjidhjen e ankesës tuaj.

KLIKONI KETU