+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftimi i rezultatit të testimit  me shkrim dhe me goje, të datës 28.05.2024, për inspektorët /Kryeinspektorët në periudhë prove pranë ISHSH.

Nr. ID Rezultati testim me shkrim Rezultati testim me gojë Rezultati Total
1 I55804008Q 66 23 89
2 I90620066S 51 24 75
3 I10118047C 63 25 88
4 H95527115W 63 25 88
5 I10105117H 63 25 88