+355 694835881 info@insq.gov.al

Inspektorati Qendror në kuader të misionit të tij për standardizimin e procedurave të inspektimit dhe përmirësimin e efektivitetit të trupave inspektuese në Republikën e Shqipërisë, më datë 10.11.2014 ka kryer trajnimin e inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit për zbatimin e Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë.

Inspektorati Qendror në kuader të misionit të tij për standardizimin e procedurave të inspektimit dhe përmirësimin e efektivitetit të trupave inspektuese në Republikën e Shqipërisë:

– në datat 20, 21, 22 Tetor 2014 ka kryer trajnimin e inspektorëve të Inspektoratit Qendror Teknik.

– më datë 19 shtator 2014 ka kryer trajnimin e inspektorëve të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë.

– më datë 17 Shtator 2014 ka kryer trajnimin e inspektorëve të Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave.

– në muajt Mars-Prill 2014 ka kryer trajnimin e inspektorëve të Inspektoratit Shteteror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore.