+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektoreve të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 30/04/2021, ora  12:00.

Nr. ID Rezultati
1 H80409062P  77
2 H10615225G  70
3 J45812080C  72
4 J51021058N  55
5 H90429162H  51
6 I50113047E  51
7 I40913053C  49
8 J36222045B  48
9 G30611032E  24
10 L50128053H  54
11 J26020074U  59
12 I2051470G  51
13 G81028100V  63