+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të ISHSH (Inspektorati Shtetëror Shëndetësor),​ datë 05/11/2021.

Nr ID Rezultati
1 I41226032A 74
2 J85702092W 79
3 I80521044M 62