+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë gjeni listën e inspektorëve në periudhë prove të Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë, të cilët e kaluan testimin fillestar me shkrim dhe gojë, si dhe kanë fituar të drejtën e pajises me kartën e inspektorit.

Nr. Nr. Personal Pikët
1 I41226032A 50
2 I85722100C 67
3 J35208030U 67
4 J05118035M 79