+355 694835881 info@insq.gov.al

Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, udhëzimit nr. 1, datë 25.02.2020, “Për procedurën e trajnimit, testimit fillestar dhe periodik, si dhe kriteret përkatëse të vlerësimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë”, i ndryshuar, urdhrit të Inspektorit të Përgjithshëm nr. 21, datë 10.06.2020 “Për miratimin e rregullores për metodologjinë e testimit të inspektorëve shtetërorë dhe vendorë” i ndryshuar, si dhe urdhrit të Inspektorit të Përgjithshëm nr. 23, datë 15.07.2020 “Për trajnimin testimin fillestar dhe pajisjen me kartën e “Inspektorit”” përsa i përket:

1

Rushird

Qose

Inspektor

2

Hektor

Musaraj

Inspektor

3

Teodor

Gaba

Inspektor

4

Enxhi

Hoxha

Inspektor

5

Behar

Suka

Inspektor

6

Ildri

Çukaj

Inspektor

7

Bujar

Hidri

Inspektor

8

Edvin

Mita

Inspektor

9

Vjosana

Hajno

Inspektor

10

Adham

Papadhami

Kryeinspektor

11

Ardit

Kulla

Inspektor

12

Ergys

Doda

Inspektor

13

Ervin

Çeka

Inspektor

14

Visjola

Ozuni

Inspektor

15

Ajushka

Shenepremte

Inspektor

16

Fatjon

Muja

Kryeinspektor

17

Edmond

Axhami

Inspektor

18

Enver

Shkurti

Kryeinspektor

Me datë 28.02.2023 do realizohet testimi, në orën 09:30 me shkrim dhe 11:00 me gojë.​