+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit fillestar të inspektorëve   të ISHTI   ( Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial ), realizuar më datë 28.03.2023.

 

Nr. Personal Rezultati
H80322164H  56 pikë
J05921030C  65 pikë