+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë janë lista me rezultate inspektor pranë AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit), në testimin fillestar, oraganizuar më datë 02/12/2022, pranë Inspektoratit Qendror.

Nr. Nr. Personal Rezultati
1 I05704182D 62
2 J55418088Q 52
3 J15408044R 57
4 G80815246R 36