+355 694835881 info@insq.gov.al

Njoftim për trajnimin fillestar të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Më datë 02.12.2022, në orën 09:30 në ambientet e Inspektoratit Qendror, do realizohet testimi fillestar i inspektorëve të Inspektortit Shtetëror Shëndetësor, për modulin e Inspektoratit Qendror dhe të ISHSH dhe në orën 12:00, testimi me gojë.

Nr. Emër Mbiemër Pozicioni
1 Anis Kokomani Inspektor
2 Armela Curri Inspektor
3 Albion Dedja Inspektor
4 Zef Ndreca Inspektor

Njoftim për trajnimin fillestar të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Më datë 02.12.2022, në orën 09:30, në ambientet e Inspektoratit Qendror do realizohet testimi fillestar me shkrim i inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për modulin e Inspektoratit Qendror dhe të AKU dhe me gojë në orën 11:30.

Nr. Emër Mbiemër Pozicioni
1 Alma Jaku Inspektor
2 Ingrid Baba Inspektor
3 Luljeta Ndreka Inspektor
4 Ilir Mehmeti Inspektor

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 11/002/2022, ora  14:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              H20621134D            70

2              J76211057T              71

3.             H90524066L             61

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të AKU (Autoritetit Kombëtar të Ushqimit),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 23/07/2021, ora  13:00.

Nr.           ID                        Rezultati

1              I85714016L        59

2              J10611025W      47

3              J260220963N     49

4              J65517001S       55

5             G80815184M      63