+355 694835881 info@insq.gov.al

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Në vijim të korrigjimit të testeve, më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektorëve të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor),​ pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 04/04/2021, ora  12:00.  ​

Nr. ID Rezultati
1 G90723006P 74
2 J50902061J 68
3 J50912014C 83
4 J85305083C 87
5 J01126059V 69
6 J55726096K 77
7 I75625106P 55
8 J40711031D 72
9 H05207020D 68
10 J26005082F 61
11 J20705107E 74
12 J45224031R 64
13 J55415080G 84
14 J20118040R 68
15 J71109068L 62
16 J50803108I 65
17 J60617113R 74
18 J35416035O 55
19 I95724010O 60
20 J65214003K 57
21 J70916122V 68
22 J50831063G 54
23 J16114053Q 55
24 J25920017E 67
25 I90927062H 51
26 J46214076O 63
27 J06028080K 50
28 J41104026I 65
29 J00406034M 49
30 J35822032J 45
31 H50330014D 42
32 I50902186W 56
33 I60207064O 53
34 I80615091T 47
35 J10208071V 58
36 J30217057K 48
37 I60312073S 53
38 J05611102W 52
39 J41022043Q 52
40 J66108033A 72
41 J45701080N 46
42 J40912003J 42
43 I51220044U 62
44 J66228101D 65
45 J35729050Q 75
46 I7042813U 53
47 J45815115O 81
48 J30924021U 35
49 I30422057R 53
50 H80409062P  77
51 H10615225G  70
52 J45812080C  72
53 J51021058N  55
54 H90429162H  51
55 I50113047E  51
56 I40913053C  49
57 J36222045B  48
58 G30611032E  24
59 L50128053H  54
60 J26020074U  59
61 I2051470G  51
62 G81028100V  63​

 

 

Rezultatet e testimit të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor

Më poshtë gjeni rezultatet e testimit të inspektoreve të ISHSH (Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor), pas vlerësimit me shkrim dhe me gojë, më datë 30/04/2021, ora  12:00.

Nr. ID Rezultati
1 H80409062P  77
2 H10615225G  70
3 J45812080C  72
4 J51021058N  55
5 H90429162H  51
6 I50113047E  51
7 I40913053C  49
8 J36222045B  48
9 G30611032E  24
10 L50128053H  54
11 J26020074U  59
12 I2051470G  51
13 G81028100V  63

 

Njoftim për trajnimin e inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Nesër me datë 05.05.2021, në orën 09:30, do realizohet trajnimi për modulin e Inspektoratit Qendror dhe të AKU për inspektorët e Sektorit të Kontrollit të Ushqimit, Ushqimit për Kafshë dhe Operatorëve  të Biznesit:

 

1. Amarildo Ramja
2. Dritan Islamaj
3. Enxhi Xhabija
4. Orlando Bozha
5. Rushit Hysi
6. Flora Kola
7. Ilia Tushi
8 . Nazmi Hysa
9 . Nikolin Nikolla