+355 694835881 info@insq.gov.al

Më poshtë gjeni listën e inspektorëve në periudhë prove të Autotitetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët e kaluan testimin fillestar me shkrim dhe gojë, si dhe kanë fituar të drejtën e pajises me kartën e inspektorit.

Nr.           ID                        Rezultati

1              I90721115M        73

2              J304270380         54

3              H20127080T       67

4              J66201098K         72

5              I85819079O         71

6              G10517069O       64

7              G10211154S        64

8              I70720015V         66

9              J10506158W        61

10           I50717075B         70

11           H70621088E       61

12           I55424099P         67

13           I40907043L         62

14           J80723027Q         54

15           J15528017I          59

16           J75110076P         70

17           H40426030N       53

18           I70226008I          76

19           G30407124O       60