+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror Z. Shkëlqim Hajdari priti sot Ambasadorin francez në Tiranë Z. Bernard Fitoussi.

Ambasadori Fitoussi ka mbajtur gjithashtu në të shkuarën detyrën e Inspektorit të Përgjithshëm të Francës.
Z. Hajdari dhe Z. Fitoussi diskutuan në lidhje me projektet e Inspektoratit Qendror dhe bashkëpunimin me palën franceze në këtë fushë.

Inspektori i Përgjithshëm Z. Hajdari mori mbështetjen e plotë nga Z. Fitoussi, për nxitjen e marrëdhënieve në fushën e inspektimit si në kuadrin dypalësh, ashtu edhe në aspektin e bashkëpunimit me BE.

Inspector General of the Central Inspectorate Mr. Shiny Hajdari received French Ambassador in Tirana, Mr. Bernard Fitoussi. Ambassador Fitoussi has also in the past held office of Inspector General of France. Mr. Hajdari and Mr. Fitoussi discussed in connection with the Central Inspectorate projects and cooperation with the French side in the field. Inspector General Mr. Hajdari got full support from Mr. Fitoussi, to promote relations in the field of inspection in the bilateral framework, as well as in terms of cooperation with the EU.